องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ITA
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ก.อบต.นครราชสีมา หลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ (แก้ไขเพิ่ม) ปี 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]53
2 ประกาศ ก.อบต.จ.นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2561 [ 6 ม.ค. 2566 ]50
3 ประกาศ ก.อบต.จ.นครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษฯ [ 6 ม.ค. 2566 ]47
4 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 [ 6 ม.ค. 2566 ]52
5 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น(ฉบับที่2)พ.ศ2562 [ 6 ม.ค. 2566 ]53
6 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขการบริหารงานบุคคล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2562 [ 6 ม.ค. 2566 ]55
7 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่3) พ.ศ.2561 [ 6 ม.ค. 2566 ]51
8 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกพ.ศ.2560 [ 6 ม.ค. 2566 ]51