องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศแจ้งจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนกันยายน 2566 พม.สามารถจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิภายในวันที่ 18 กันยายน2566 [ 11 ก.ย. 2566 ]0
2 ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]0
3 รายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง(อย่างไม่เป็นทางการ) สมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตำบลวังกะทะ เขตเลือกตั้งที่ 21 (แทนตำแหน่งเดิมที่ว่าง) [ 1 ก.ย. 2566 ]2
4 ตามที่ประกาศขยายกำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]1
5 รายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง(อย่างไม่เป็นทางการ) สมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตำบลวังกะทะ เขตเลือกตั้งที่ 21 (แทนตำแหน่งเดิมที่ว่าง) [ 20 ส.ค. 2566 ]2
6 ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]2
7 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา [ 26 ก.ค. 2566 ]5
8 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต.วังกะทะ [ 21 ก.ค. 2566 ]12
9 ประกาศ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ [ 21 ก.ค. 2566 ]9
10 ประกาศ กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2566 [ 17 ก.ค. 2566 ]5
11 ประชาสัมพันธ์ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตำบลวังกะทะ เขตเลือกตั้งที่ 21 แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 10 ก.ค. 2566 ]9
12 ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตำบลวังกะทะ เขตเลือกตั้งที่ 21 แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 6 ก.ค. 2566 ]9
13 ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกจ่ายเบียยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 4 ก.ค. 2566 ]9
14 ประกาศ จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) [ 3 ก.ค. 2566 ]4
15 ประกาศ จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) [ 3 ก.ค. 2566 ]3
16 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 27 มิ.ย. 2566 ]8
17 ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครและเสนอชื่อเครือข่าย เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล "เครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต" ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 12 มิ.ย. 2566 ]11
18 ประกาศขยายกำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]28
19 ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อภล.) [ 30 พ.ค. 2566 ]20
20 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานท้องถิ่นอื่น [ 19 พ.ค. 2566 ]28
 
หน้า 1|2|3