องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 66 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]0
2 ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ [ 20 ธ.ค. 2566 ]9
3 แจ้งกำหนดการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ งวดประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]3
4 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 16 พ.ย. 2566 ]16
5 ประเพณีวันลอยกระทง​ ณ วัดวังกะทะ อำเภอ​ปากช่อง ​จังหวัด​นครราชสีมา​ [ 16 พ.ย. 2566 ]14
6 ประกาศ รายชื่อผู่มีสิทธิสอบเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ [ 7 พ.ย. 2566 ]11
7 ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 7 พ.ย. 2566 ]8
8 ประกาศ ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งป้ายอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อันต้องเสียภาษีประจำปี 2567 [ 6 พ.ย. 2566 ]13
9 ประกาศ รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]19
10 ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2567(ไตรมาส ๑) [ 31 ต.ค. 2566 ]18
11 ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 30 ต.ค. 2566 ]21
12 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 19 ต.ค. 2566 ]26
13 ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]21
14 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลวังกะทะ [ 4 ต.ค. 2566 ]19
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เรื่อง การริบหลักประกันสัญญา [ 28 ก.ย. 2566 ]32
16 ประกาศแจ้งจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนกันยายน 2566 พม.สามารถจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิภายในวันที่ 18 กันยายน2566 [ 11 ก.ย. 2566 ]19
17 ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]22
18 รายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง(อย่างไม่เป็นทางการ) สมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตำบลวังกะทะ เขตเลือกตั้งที่ 21 (แทนตำแหน่งเดิมที่ว่าง) [ 1 ก.ย. 2566 ]25
19 ตามที่ประกาศขยายกำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]24
20 รายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง(อย่างไม่เป็นทางการ) สมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตำบลวังกะทะ เขตเลือกตั้งที่ 21 (แทนตำแหน่งเดิมที่ว่าง) [ 20 ส.ค. 2566 ]22
 
หน้า 1|2|3|4