องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานท้องถิ่นอื่น [ 19 พ.ค. 2566 ]9
2 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง [ 9 พ.ค. 2566 ]11
3 ประชาสัมพันธ์🎉 การออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]8
4 ประชาสัมพันธ์🎉 การออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ วันพุธ ที่ 5 เมษายน 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]13
5 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy [ 16 มี.ค. 2566 ]8
6 ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy [ 16 มี.ค. 2566 ]7
7 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ (บ้านวังกะทะ) [ 26 ม.ค. 2566 ]11
8 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ (บ้านหนองขวาง) [ 26 ม.ค. 2566 ]17
9 ประชาสัมพันธ์แจ้ง กำหนดการวันเวลาสถานที่ ตามตารางแผนสำรวจข้อมูลภาคสนาม [ 23 ม.ค. 2566 ]17
10 รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) [ 24 พ.ย. 2565 ]21
11 รายงานความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 พ.ย. 2565 ]9
12 🎉ประชาสัมพันธ์🎉 #การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]9
13 🎉🎉ประชาสัมพันธ์🎉🎉 #โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 [ 29 ก.ย. 2565 ]6
14 🎉🎉ประชาสัมพันธ์🎉🎉 #โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]7
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ : เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 1 ก.ค. 2565 ]7
16 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 2 พ.ค. 2565 ]7
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ : เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ [ 28 เม.ย. 2565 ]9
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 เม.ย. 2565 ]7
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]4
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]8
 
หน้า 1|2