องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ (บ้านวังกะทะ) [ 26 ม.ค. 2566 ]0
2 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ (บ้านหนองขวาง) [ 26 ม.ค. 2566 ]1
3 ประชาสัมพันธ์แจ้ง กำหนดการวันเวลาสถานที่ ตามตารางแผนสำรวจข้อมูลภาคสนาม [ 23 ม.ค. 2566 ]6
4 รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) [ 24 พ.ย. 2565 ]15
5 รายงานความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 พ.ย. 2565 ]3
6 🎉ประชาสัมพันธ์🎉 #การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]1
7 🎉🎉ประชาสัมพันธ์🎉🎉 #โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 [ 29 ก.ย. 2565 ]0
8 🎉🎉ประชาสัมพันธ์🎉🎉 #โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 [ 2 ก.ย. 2565 ]1
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ : เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 1 ก.ค. 2565 ]0
10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 2 พ.ค. 2565 ]2
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ : เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ [ 28 เม.ย. 2565 ]0
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 เม.ย. 2565 ]2
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]0
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]1
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ [ 8 ก.พ. 2565 ]1
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ [ 7 ก.พ. 2565 ]1
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]1
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]1
19 ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ***เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2566*** [ 20 ต.ค. 2564 ]1
20 ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ***เปิดลงทะเบียนเพื่อรับลงทะเบียนความพิการ ประจำปี 2565*** [ 10 ต.ค. 2564 ]1
 
หน้า 1|2