องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 
  ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566[วันที่ 2023-05-26][ผู้อ่าน 9]
 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่ว...[วันที่ 2023-05-11][ผู้อ่าน 3]
 
  ประชุมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเสนอความเห็นชอบร่า...[วันที่ 2023-05-10][ผู้อ่าน 4]
 
  ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาช...[วันที่ 2023-05-03][ผู้อ่าน 3]
 
  กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ตำบลเข้มแข็ง ณ ศาลาประชาคม...[วันที่ 2023-04-28][ผู้อ่าน 8]
 
  การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต...[วันที่ 2023-04-24][ผู้อ่าน 5]
 
  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนางสาวกุ...[วันที่ 2023-04-24][ผู้อ่าน 2]
 
  ร่วมทำบุญเปิดอาคารรวมใจและทอดผ้าป่า โรงพยาบาลส่งเส...[วันที่ 2023-04-12][ผู้อ่าน 12]
 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ รับมอบถนนลาดยาง ม...[วันที่ 2023-04-12][ผู้อ่าน 7]
 
  พิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใ...[วันที่ 2023-04-11][ผู้อ่าน 8]
 
  พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยม...[วันที่ 2022-12-19][ผู้อ่าน 34]
 
  นางสุนทรา พอควร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ร...[วันที่ 2022-11-04][ผู้อ่าน 36]
 

หน้า 1|2