องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 

 

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ITA


ประกาศ ก.อบต.นครราชสีมา หลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ (แก้ไขเพิ่ม) ปี 2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ ก.อบต.นครราชสีมา หลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ (แก้ไขเพิ่ม) ปี 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ