องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 

 

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ITA


ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขการบริหารงานบุคคล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขการบริหารงานบุคคล(แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ