องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 14 เม.ย. 2566 ]30
2 สรุผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 6 มี.ค. 2566 ]26
3 สรุผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน มกราคม 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]24
4 สรุผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 6 ม.ค. 2566 ]26
5 สรุผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]25
6 สรุผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]25
7 สรุผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]24
8 สรุผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]26
9 สรุผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน กันยายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]28
10 สรุผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]28
11 สรุผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]25
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 [ 11 พ.ย. 2565 ]30
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 [ 30 เม.ย. 2565 ]26
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]25
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]27
16 รายละเอียด: สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]26
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 [ 30 ธ.ค. 2564 ]26
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]24
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 [ 1 พ.ย. 2564 ]28