องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 

 

การขับเคลื่อนจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางการปฏิบัติด้านจริยธรรม [ 6 มี.ค. 2566 ]58
2 คู่มือคำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 3 มี.ค. 2566 ]50
3 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม อบต.วังกะทะ [ 3 ก.พ. 2566 ]38
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]48
5 รายละเอียดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลวังกะทะ [ 6 ม.ค. 2566 ]70
6 ภาพถ่ายโครงการอบรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลวังกะทะ [ 6 ม.ค. 2566 ]77