องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ITA
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete งบอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ จำนวน 2 โครงการ [ 17 ม.ค. 2566 ]69
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว งบอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ จำนวน 1 โครงการ [ 17 ม.ค. 2566 ]49
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2565 ]49
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2565 ]48
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา หมู่ที่ ๑๕ บ้านคลองพลู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2565 ]42
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮเพื่อขุดซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ ๒๓ บ้านคลลองไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2565 ]27
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮเพื่อขุดขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑๕ บ้านคลองพลู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2565 ]27
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮเพื่อขุดขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑๕ บ้านคลองพลู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2565 ]33