องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 

 

ภาพกิจกรรม สาธารณสุข
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการ มหัศจรรย์ 1,000 แรกแห่งชีวิต [ 19 ก.ค. 2566 ]8
2 โรงการ รณรงต์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและเร็งเต้านม [ 20 มิ.ย. 2566 ]9
3 โครงการ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เฝ้าระวังโรคติดต่อทั่วไป [ 1 มิ.ย. 2566 ]7
4 โครงการ เด็กปฐมวัย ใส่ใจสุขภาพ [ 16 พ.ค. 2566 ]7
5 โครงการ ป้องกันหลอดเลือดสมองและหัวใจในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง [ 4 พ.ค. 2566 ]9
6 โครงการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน [ 24 เม.ย. 2566 ]8
7 โครงการ ตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นของประชาชนด้วยสถานีตรวจสุขภาพในชุมชน [ 21 เม.ย. 2566 ]8
8 โครงการ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล [ 22 มี.ค. 2566 ]9
9 โครงการ โรงเรียนฟันสอาดวัยใส [ 9 มี.ค. 2566 ]9
10 โครงการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ [ 23 ก.พ. 2566 ]8