องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 

 

รายงานผลการประเมินประสิทธฺภาพ(LPA)
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ด้านที่ 5 ธรรมมาภิบาล [ 8 มิ.ย. 2566 ]25
2 ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง [ 8 มิ.ย. 2566 ]26
3 ด้านที่ 4 การบริหารสาธารณะ [ 8 มิ.ย. 2566 ]28
4 ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา [ 8 มิ.ย. 2566 ]22
5 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ [ 8 มิ.ย. 2566 ]22