องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ITA
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 (e-plan NACC) [ 10 เม.ย. 2567 ]22
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 (e-plan NACC) [ 22 มี.ค. 2566 ]63
3 การประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) [ 21 มี.ค. 2566 ]63
4 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ (ศปท.อบต.วังกะทะ) [ 9 ม.ค. 2566 ]64
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566-2570 [ 7 ต.ค. 2565 ]59