องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย [ 3 มี.ค. 2566 ]25
2 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 2 มี.ค. 2566 ]25
3 แนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน [ 20 ม.ค. 2566 ]21
4 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 5 ม.ค. 2566 ]27
5 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2566 ]30
6 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 4 ม.ค. 2566 ]25
7 คู่มือการตรวจสอบภายใน [ 23 ธ.ค. 2565 ]40
8 คู่มือการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 [ 21 ธ.ค. 2565 ]26
9 คู่มือการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง [ 21 ธ.ค. 2565 ]24