องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 

 

รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]23
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]24
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 [ 29 ส.ค. 2565 ]25
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]31
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]24
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 16 พ.ค. 2565 ]24
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]21
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 15 เม.ย. 2565 ]23
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]21
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ (ครั้งแรก) [ 10 ม.ค. 2565 ]25