องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 9. ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายงบทดลอง ของ ศพด. อบต.วังกะทะ (บ้านหนองขวาง) ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]18
2 9. ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายงบทดลอง ของ ศพด. อบต.วังกะทะ (บ้านวังกะทะ) ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]20
3 8. ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายงบทดลอง ของ ศพด. อบต.วังกะทะ (บ้านหนองขวาง) ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]17
4 8. ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายงบทดลอง ของ ศพด. อบต.วังกะทะ (บ้านวังกะทะ) ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 9 มิ.ย. 2566 ]17
5 7. ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายงบทดลอง ของ ศพด. อบต.วังกะทะ (บ้านหนองขวาง) ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 9 พ.ค. 2566 ]17
6 7. ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายงบทดลอง ของ ศพด. อบต.วังกะทะ (บ้านวังกะทะ) ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 9 พ.ค. 2566 ]16
7 6. ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายงบทดลอง ของ ศพด. อบต.วังกะทะ (บ้านหนองขวาง) ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]18
8 6. ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายงบทดลอง ของ ศพด. อบต.วังกะทะ (บ้านวังกะทะ) ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]15
9 5. ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายงบทดลอง ของ ศพด. อบต.วังกะทะ (บ้านหนองขวาง) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]16
10 5. ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายงบทดลอง ของ ศพด. อบต.วังกะทะ (บ้านวังกะทะ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]16
11 4. ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายงบทดลอง ของ ศพด. อบต.วังกะทะ (บ้านหนองขวาง) ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]17
12 4. ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายงบทดลอง ของ ศพด. อบต.วังกะทะ (บ้านวังกะทะ) ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]19
13 3. ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายงบทดลอง ของ ศพด. อบต.วังกะทะ (บ้านหนองขวาง) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]20
14 3. ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายงบทดลอง ของ ศพด. อบต.วังกะทะ (บ้านวังกะทะ) ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]22
15 2. ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายงบทดลอง ของ ศพด. อบต.วังกะทะ (บ้านหนองขวาง) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 7 ธ.ค. 2565 ]18
16 2. ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายงบทดลอง ของ ศพด. อบต.วังกะทะ (บ้านวังกะทะ) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 7 ธ.ค. 2565 ]16
17 1. ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายงบทดลอง ของ ศพด. อบต.วังกะทะ (บ้านหนองขวาง) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]19
18 1. ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายงบทดลอง ของ ศพด. อบต.วังกะทะ (บ้านวังกะทะ) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]23