องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การลงทะเบียนและยื่นคำขอลงทะเบียนผู้พิการ [ 11 ม.ค. 2567 ]8
2 การลงทะเบียนและยื่นคำขอลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 11 ม.ค. 2567 ]7
3 คู่มือ การลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด [ 11 ม.ค. 2567 ]7
4 คู่มือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 11 ม.ค. 2567 ]8
5 รายงานฐานข้อมูลคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 ก.ย. 2565 ]8