องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


โครงการพื้นฐานมั่นคงถาวร บริหารงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส

ใส่ใจและพร้อมพัฒนาทุกด้าน