องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 
สถานที่ท่องเที่ยว

วัดป่าภูหายหลง