องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

 บรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษสวยๆจาก Eniem Sweetsบรรจุภัณฑ์กล่องเครื่องดื่มน่ารักๆกับน้ำผลไม้ Nectar YO!
by Teodora Jelena Stosic
 

บรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติกซอสปรุงรสน่ารักๆจาก Illegal Burger