องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 
กองช่าง
-ว่าง-


ผู้อำนวยการกองช่าง


-ว่าง- นายทิวัตต์ ช่วยกลาง -ว่าง-
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

085-762-9702


นายศักดิ์สิทธิ์ เชื้อแพทย์
-ว่าง-
นายพีรพล คำภิราช
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
085-203-1607

081-073-0623


นายณัฏฐกิตติ์ เมตต์การุณ์จิตต์

นางนกเล็ก มีผูก
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
080-003-8364

089-502-4154


นายวิริยะการณ์ พักวงษ์

นางสาวปวริศา โมลา
คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป
061-054-6215

083-307-1825