พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล

  นางสุนทรา พอควร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ร่วมกับ สภ.หนองสาหร่าย ออกประชาสัมพันธ์และแนะนำวิธีเอาตัวรอดให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วังกะทะ

  🎉#ประชาสัมพันธ์การจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง🎉

  นางสุนทรา พอควร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ร่วมกับ สภ.หนองสาหร่าย ออกประชาสัมพันธ์และแนะนำวิธีเอาตัวรอดให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วังกะทะ