ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

  พีธีอัญเชิญ และแลกเงินขวัญถุงพระชารทาน กองทุนแม่ขอ...

  นางสุนทรา พอควร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ และคณะผู้บริหาร ร่วมตรวจเยี่ยมถนนสายบ้านวังศิลาถึงบ้านโนนสาวเอ้ ฯ

  นางสุนทรา พอควร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กองช่าง ออกพื้นที่ ฯ