วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ต.ค. 2566
จ้างเหมาทำความสะอาด วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเเข่งขันกีฬาในโครงการ การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลวังกะทะ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2566
ซื้อโล่หรือถ้วยรางวัล และกรอบรูปสำหรับใส่ใบประกาศเกียรติบัตรในโครงการ การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลวังกะทะ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2566
ซื้อเสื้อกีฬาและชุดกีฬาในโครงการ การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลวังกะทะ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในโครงการ การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลวังกะทะ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันในโครงการ การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลวังกะทะ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์โตโยต้า กน 7037) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สายไฟ) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
จ้างเหมาประเมินผลการดำเนินงานทางการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซ์้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านวังกะทะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง