วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ย. 2566
ซื้อถ้วยรางวัล และกรอบใบประกาศสำหรับผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน ในโครงการจัดงานลอยกระทงตำบลวังกะทะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ และป้ายบนเวที ในโครงการจัดงานลอยกระทงตำบลวังกะทะ ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึก) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ถังต้มน้ำไฟฟ้า) ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮเพื่อขุดซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านวังกะทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึก) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮเพื่อขุดซ่อมแซมท่อประปาอุดตัน หมู่ที่ 9 บ้านวังกะโล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
จ้างเหมาซักผ้าคลุมโต๊ะจีบระบาย ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง กองคลัง)