วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ต.ค. 2566
จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่ในโครงการ การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลวังกะทะ ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2566
จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่ในโครงการ การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลวังกะทะ ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2566
จ้างเหมาจัดหาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อให้ในโครงการการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลวังกะทะ ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดการแข่งขันในโครงการ การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลวังกะทะ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2566
จ้างเหมาเช่าเต้นท์ เก้าอี้ และเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในงานกีฬาฯ ในโครงการ การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลวังกะทะ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2566
จ้างเหมาทำความสะอาด วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเเข่งขันกีฬาในโครงการ การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลวังกะทะ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2566
ซื้อโล่หรือถ้วยรางวัล และกรอบรูปสำหรับใส่ใบประกาศเกียรติบัตรในโครงการ การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลวังกะทะ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2566
ซื้อเสื้อกีฬาและชุดกีฬาในโครงการ การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลวังกะทะ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ในโครงการ การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลวังกะทะ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง