วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2567 ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
ซื้อซัมเมอร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุประปา สำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
ซื้อสารส้ม หมู่ที่ 12 บ้านโป่งกระทิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุประปา หมู่ที่ 16 บ้านหนองนกกระเต็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาทำตรายาง(อบต.วังกะทะ) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาทำความสะอาด วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงานลอยกระทงโครงการจัดงานลอยกระทงตำบลวังกะทะ ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮเพื่อขุดซ่อมแซมท่อประปาอุดตัน หมู่ที่ 5 บ้านหนองขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮเพื่อขุดซ่อมแซมท่อประปาอุดตัน หมู่ที่ 14 บ้านดอนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง