วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2566
ซื้อยางรถยนต์ (นิสสัน ขย 8809) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อยางรถยนต์และแบตเตอรี่(รถยนต์บรรทุกน้ำ ฮีโน่ 88-1273) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับสำราญ หมู่ที่ 11 ซอยบ้านนายสนธิ ทองจันเอก ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
13  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตะเคียน หมู่ที่ 17 ซอยวังน้ำตา ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
13  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังตะเคียนทอง หมู่ที่ 6 ซอยบ้านนายสมาน บุญมีเล็ก ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
13  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 4 ซอยบ้านผู้ช่วยปรีชา มุขจร ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง หมู่ที่ 23 บ้านคลองไทร ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อซัมเมอร์ส สำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึก) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง