วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ (รถยนต์นิสสัน นาวาร่า หมายเลขทะเบียน ขย-8809) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการ อบต.วังกะทะ สัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโป่งกระทิง หมู่ที่ 12 สายทางซอยบ้านนายยม เสียมกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศและประตูสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานข้ามลำพระเพลิง หมู่ 18 บ้านป่ากล้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองนกกระเต็น หมู่ที่ 16 (ซอยประปาโยธา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง กองคลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ก.พ. 2567
จ้างจ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮเพื่อขุดซ่อมแซมท่อประปาอุดตัน หมู่ที่ 5 บ้านหนองขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนสว่าง หมู่ที่ 14 (สายทางบ้านนายยงยุทธ กลิ่นโคกสูง ถึงบ้านนายคง) ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง