แหล่งท่องเที่ยว : วัดป่าภูหายหลง

20 ก.ย. 61

วัดป่าภูหายหลง

                         วัดป่าภูหายหลง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 11 บ้านซับสำราญ ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครนครราชสีมา 30130 จัดเป็น วัดสวย ของ อำเภอปากช่อง เป็นวัดป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งได้สืบทอดปฏิปทาข้อวัตรปฏิบัติของหลวงปู่มั่นผ่านมายังหลวงปู่หล้า เขมปัตโต(ศิษย์หลวงปู่มั่นรุ่นสุดท้าย) แห่งวัดป่าภูจ้อก้อ จ.มุกดาหาร ท่านเจ้าอาวาส พระอาจารย์ประพันธ์ อนาวิโล(ครูจารย์สุ่ม) ได้สร้างวัดขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่ศาสนา เป็นสถานที่ปฏิบัติภาวนา และเป็นการดำรงสืบต่อพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปตราบนานเท่านาน ชื่อวัดมีความหมายว่า เป็นดินแดนแห่งความหลุดพ้นจากความหลงทั้งปวง นั่นหมายถึงพุทธบริษัท 4 ที่มาปฏิบัติธรรมจะมองโลกตามความเป็นจริง ไม่หลงมัวเมาอยู่ในกิเลสตัณหา โลภะ (โลภ) โทสะ (โกรธ) โมหะ (หลง) หลุดพ้นจากความทุกข์ ความไม่เที่ยง และความไม่มีตัวตน (ความหลงในอัตตา) ก้าวข้ามล่วงพ้นทะเลหลง มุ่งตรงสู่พระนิพพานต่อไป