ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

เลขที่ 374 หมู่ 4 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

โทรศัพท์ : 093-094-3467 E-Mail : obtwangtaka@gmail.com