โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเฉลิมพัฒนา หมู่ที่ 24 ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

23 มิ.ย. 59