โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านป่าไผ่แดง หมู่ที่ 1 ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

23 มิ.ย. 59