โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านวังตะเคียนทอง หมู่ที่ 6 ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

23 มิ.ย. 59