โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 18 ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

23 มิ.ย. 59