โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านยางบ่องสามัคคี หมู่ที่ 21 ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

23 พ.ค. 59