โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านคลองอีเฒ่า หมู่ที่ 8 ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

23 มิ.ย. 59