อบต.ตลาดไทรมาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนากิจการสภา

26 ส.ค. 58

อบต.ตลาดไทรมาศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนากิจการสภา.นำทีมโดยท่านรองนายกและปลัดรวมทั้งสมาชิกสภา อบต.ตลาดไทร