สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านนายพิชิต แก้วศรี – บ้านนางลำดวน สร้อยศรี หมู่ที่ 15 บ้านคลองพลู

03 ก.ค. 60