สถานที่ท่องเที่ยวตำบลวังกะทะ

26 พ.ค. 58

วัดป่าภูหายหลง

ที่ตั้ง หมู่ที่ 11  ตำบลวังกะทะ  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา