พิธีมอบบ้าน

13 ก.ย. 57

ตามโครงการการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลวังกะทะ ประจำปีงบประมาณ 2558

ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 9 – 15 ตุลาคม 2557

ณ โรงเรียนประชารัฐวิทยา ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา