ประชาสัมพันธ์ราคากลาง งานซ่อมแซมถนนหินคลุก-ลูกรัง หมู่ 9 บ้านวังกะโล่ – หมู่ 10 บ้านเขาแก้ว – หมู่ 23 บ้านคลองไทร – หมู่ 3 บ้านคลองมะค่าหิน ต.วังกะทะ – หมู่ 2 บ้านหนองหมาก ต.คลองม่วง ( 6 ช่วง)

04 ม.ค. 59