ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านวังกะทะ ม.4 ถึง บ้านหนองขวาง ม.5 โดยดำเนินการเสริมผิวทางAsphaltic Concrete ช่วงบ้านหนองนกกระเต็น ม.16 ถึงบ้านยางบ่องสามัคคี ม.21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 พ.ค. 63

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านวังกะทะ ม.4 ถึง บ้านหนองขวาง ม.5 โดยดำเนินการเสริมผิวทางAsphaltic Concrete ช่วงบ้านหนองนกกระเต็น ม.16 ถึงบ้านยางบ่องสามัคคี ม.21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)