ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนทองถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

02 มิ.ย. 64

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :