ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านวังกะโล่

19 มิ.ย. 61

ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล

บ้านวังกะโล่ หมู่ที่ 9 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังกวัดนครราชสีมา