ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคลองพลู

19 มิ.ย. 61

ประกาศราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล

บ้านคลองพลู หมู่ที่ 15 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา