ประกาศผลจ้างโครงการจ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.12 บ้านโป่งกระทิง – ม.3 บ้านคลองมะค่าหิน – ม.23 บ้านคลองไทร ตำบลวังกะทะ ดำเนิน 2 ช่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

03 ก.พ. 59