ประกาศผลการจ้างโครางการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.15 บ้านคลองพลู – ม.9 บ้านวังกะโล่ ตำบลวังกะทะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

03 ก.พ. 59