ประกาศผลการจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมซมถนนหินคลุก-ลูกรัง ม.4 บ้านวังกะทะ – ม.23 บ้านคลองไทร ดำเนินการ 3 ช่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

03 ก.พ. 59