ประกาศผลการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก – ลูกรัง ม.9 บ้านวังกะโล่ – ม.1 บ้านป่าไผ่แดง ม.18 บ้านป่ากล้วย ดำเนินการ 3 ช่วง ตำบลวังกะทะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

02 ก.พ. 59