ประกาศผลการจ้างโครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.17 บ้านป่าตะเคียน ม.14 บ้านดอนสว่าง ดำเนิน 3 ช่วง ตำบลวังกะทะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

03 ก.พ. 59