ประกาศผลการจ้างโครงการจ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.17 บ้านป่าตะเคียน – ม.14 บ้านดอนสว่าง – ม.8 บ้านคลองอีเฒ่า ตำบลวังกะทะ ดำเนินการ 2 ช่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

02 ก.พ. 59