ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

09 ธ.ค. 59